Vodič za početak govora južnoafričkog slenga

Ako planirate putovanje u Južnu Afriku, dobra ideja je da naučite malo lokalnog linga. Južnoafrička republika ima 11 službenih jezika , ali najlakše je započeti sa južnoafričkim engleskim jezikom. S obzirom na bogato jezičko nasleđe zemlje, južnoafrički sleng pozajmljuje iz različitih uticaja, uključujući afričke, zulove i kosu.

Poznavanje čak i nekoliko ovih reči može da pomogne u prekidu kulisnog leda, čineći potencijalno teške zadatke kao što su rentiranje automobila ili naručivanje tradicionalne hrane koja je mnogo lakša.

AZ esencijalnog južnoafričkog slenga

A

Ag sramota : izrazio je simpatije ili sažaljenje, na primer "Ag sramota, nije mogla doći jer je bolesna".

B

Babelas ( buh -be-las): mamurluk, npr. "Izašli smo sinoć i sada imam takvu babelu".

Bakki (izgovoren buh-key): pick-up, npr. "Moj je bijeli bakki tamo".

Biltong (izgovarano biltong ): suvo meso, slično kao kreten, npr. " Nećeš li da me pokupiš neki biltong iz radnje".

Bliksem (izgovara blik-sem): da pobedite nekoga, npr. "Idem da ti bliksem".

Boet (koji se izgovara rimi sa "putom"): Afrikaans za brat, može se koristiti za bilo koga muškog prijatelja npr. "Ja ga poznajem, on je moj štap".

Boerewors : iz Južnoafričke kobasice bukvalno prevede sa afrikanaca za "farmersku kobasicu", npr. "Da li ste ikada probali ratne boere?".

Braai (roštilj): roštilj, i imenica i glagol npr. "Dođite, imamo braai" ili "Dođi, idemo u braai".

Bru (izgovarano pivo): slično onom čamcu , mada se može koristiti slučajno za muškarce i žene, npr. "Hej bru, šta ima?".

C

Kina (izgovarana Kina): prijatelj, npr. "Hej Kina, već dugo vremena".

Chow (izgovarana chow): hrana, npr. "Vidimo se kasnije za neku chow".

D

Dof ( glagol dorf ): glup, npr. "Ne budi tako doveka, čoveče".

Dop (izgovoreni dop): alkoholno piće, npr. "Imao je previše pasa".

Doss (izgovarana daska): spavanje, npr. "Zar ne želite da gazite večeras kod mene?".

Droëwors (izgovarano droy-vors): suhi boerewors , slično biltongu, npr. "Ne treba mi večera, popunjavam se na drolovima".

Dwaal (izgovara dw-ul): svemirski, ne koncentrišući se, npr. "Bio sam u takvoj džoli, nisam je čak ni vidio".

E

Eina (izgovara ey-na): ouch, i uzvik i imenica, npr. "Eina! To boli!" Ili "Imam einu".

Eish (izgovarano eysh): uzvik, obično se koristi za izražavanje užasa, npr. "Eish, taj račun je skup".

G

Gatvol (na početku se izgovara hat-fol, sa guturalnim zvukom): ishrana, npr. "Ja sam gomila tvoje gluposti".

H

Hectic (izgovarano je hektik): ekstremno, obično stresno, npr. "Taj razgovor je bio burna".

Howzit : neko je pitao nekoga kako rade, npr. "Howzit my china ?".

J

Ja (izgovarano je yah): Afrikaans za da, npr. "Ja, želim da stignem do braai".

Jislaaiik (izgovara se kao yis): uzvikivanje iznenađenja ili neuverenja (može biti pozitivno ili negativno) npr. "Jislaaik, imali smo lepo vreme".

Jol (zabranjeno jol): zabava ili dobro vrijeme, može biti imenica ili glagol, npr. "To je bio takav jol" ili "Da li dolaziš do jol večeras?".

Upravo sada ( odmah se izgovara): nekada, u bilo koje doba, ubrzo, npr. "Preći ću se na to odmah".

K

Kak (kuk): sranje, npr. "To je bila kakva igra".

Kif (izgovarano kif): cool, strašno, npr. "Talasi su bili kif danas".

Koeksister: pleteno testo duboko prženo u sirupu, npr. "Ja ću se tretirati sa koeksistrom"

Klap (klup): šamar, npr. "Vi zaslužujete klap za to".

L

Lallie (izgovorena lalija): neformalno naselje, naselje , lokacija, npr. "Živi u laliji".

Lank (izgovarano lank): puno, puno npr. "Na plaži su bile lančane barove" ili "Danas je hladno hladno".

Larny (izgovorena lar-nee): fancy, posh npr. "Ovaj hotel je larny".

Lekker (izgovarano lak-kerr): sjajno, kul, lepo npr. "Dan lekara danas" ili "Izgledaš lekker u toj haljini".

Lus (prisutan lis): žudnja, npr. "Ja sam lus za cool pivo upravo sada".

M

Mal (izgovara mul): ludi, npr. "Pazi na tog tipa, on je malo mal".

Moer (izgovara se mo-urr): udarac, prebij, npr. "Budi oprezan da te ne moer".

Muthi (izgovarano moo-tee): medicina, npr. "Bolje uzmi neki muthi za to babelas".

N

Sada-sad (izgovarano sada-sada): slično kao sada, ali obično više neizbežno, npr. "Na putu sam, vidimo se sada".

O

Oke (izgovarano hrast): muška osoba, obično stranac npr. "Čekala sam u skladu sa drugim okeima".

P

Padkos (izgovara pat-kos): grickalice za puteve, npr. "Ne zaboravite padkos, to je dug put do Cape Towna".

Pap (izgovarana pupa): kukuruzna kaša, npr. "Pap je glavna tradicionalna afrička kuvanja".

Potjie (izgovarano poi-ključ): meso, npr. "Svi smo zajedno za potomce od jagnjeta kasnije"

Posie (izgovarano pozzie): kući, npr. "Dođite do moje pozicije kada ste spremni".

R

Robot (izgovarani robot): semafor, npr. "Nemojte zaustavljati robote nakon mraka".

S

Skala (izgovarana skala): ukrasti ili uzmu nešto, npr. "Ne mogu da verujem da je opet uvećao moj upaljač".

Shebeen (izgovorena sha-be): ustanova za piće u gradu, npr. "Prodavnica liqor je zatvorena, ali još uvek možete kupiti piva iz shebeen".

Shot (izgovarano snimanje): uzbuđenja, hvala, npr. "Udarac za karte, bru".

Sis (izgovarana sis): izraz gnusoba , može biti pridev za bruto, npr. "Sisaj čovječe, ne izaberite nos", ili "Taj obrok je sis".

Sjoe (izgovara se shoh): uzvikivanje, npr. "Sjoe, uzbuđen sam što te vidim!".

Skinner (izgovarana skinner): ogovaranje, npr. "Čuo sam da si se prespavao o meni pre noći".

Slap čipovi (izraziti slup čipovi): pomfrit, npr. "Mogu li dobiti sos od paradajza sa mojim čipovima?".

Smaak (izgovarana smara): fensi, npr. "Zaista te smaknem, hoćeš li izaći sa mnom na sastanak?"

T

Takkies: kradljivci, npr. "Nosio sam svoje farmerke i takkije, a svi su bili u crnoj kravati".

Tsotsi (izgovara ts-otsi): lopov, npr. "Pazite na tsotu na putu kući".

Tune (izgovorena melodija): ispričajte, pričajte, npr. "Ne podesite me, to nije moja greška", ili "Šta to radite?"

V

Vetkoek (afrički za fet-kuvar): Afrikaans za "mastnu tortu", duboko prženu kuglu testa obično služe sa punjenjem, npr. "Vetkoeks su najbolji lek za babelas ".

Voetsek: Afričani koji se prevedu na f ** k off, npr. "Ako vam neko smeta, reci im da se voetsek".

Vuvuzela (izgovarana vuvuzela): plastična roga ili truba, obično se koristi na nogometnim utakmicama, npr. "Te vuvuzele prave buku".

Y

Yussus (izgovara se yas-sus): uzvikivanje, npr. "Yussus bru, nedostaje mi".

Članak ažurira Jessica Macdonald 11. avgusta 2016. godine.