Najbolja banja u Hong Kongu

Pregledi najboljih banja u Hong Kongu

Od brzog blata do dnevnog odmora, naći ćete najbolje banje na svijetu u Hong Kongu. Stanovnici grada su potpuno ludački, a za turiste u gradu nekoliko dana, može biti teško odabrati najbolju banju u Hong Kongu. Prošli smo kroz beskrajne banjske odmore u gradu, gledajući šta nudi i po kojoj ceni; odabir pet najboljih. Najluksuznije banje grada uglavnom su smještene u najluksuznijim hotelima u gradu sa cijenama od 1500 dolara za osnovni dvosatni tretman. Većina tretmana je usmjerena na mještane sa 60 i 120 minuta sjednica.