15 avanturističkih turističkih kompanija koje nude manje grupe

Ditch the Tour Bus: Ove kompanije se specijalizuju za male grupe

Ovi turoperatori i turistička preduzeća nude širok spektar avanturističkih mogućnosti putovanja, ali ograničavaju veličinu grupe kako bi poboljšali ukupno iskustvo za sve uključene. Na kraju krajeva, putovanje sa tako malim brojem je radikalno drugačije nego što se naišlo na autobuse sa desetinama drugih. Neke od ovih kompanija ograničavaju broj putnika na samo 16, dok drugi mogu da idu i do 20 ili više. Stilovi putovanja variraju od golih kostiju do luksuza, ali među ovim turoperatorima naći ćete avanturističke i aktivne izlete u sve dijelove svijeta. Samo se nećete morati baviti time što ćete biti deo velike gomile.