Texas State Parkovi

Teksas je velika država sa širokim spektrom geografskih karakteristika, ekosistema i divljih životinja. Teksas takođe predstavlja i jedan od najboljih državnih parkova u državi, koji nudi divan javni pristup ovim prirodnim resursima.