Festivali do Iskusstva u Hondurasu

Postoje tone i tone festivala i kulturnih proslava koje se održavaju tokom godine u Hondurasu. Ako možete da zamislite bilo kog sveca, oni verovatno imaju proslavu u svojoj časti. To znači da nije važno koje vreme godine posetite ovu srednjoameričku zemlju, verovatno ćete čuti za nešto zabavno, šareno i šumo koje se odvija oko vas.

Nastavite čitati kako biste pronašli listu sedam najpopularnijih festivala u Hondurasu i otkrili kada se desi i saznaju šta ih čini popularnim.