Dogovor Lov u Chicagolandu: Izleti vredi putovanje

Postoji mnogo ponuda koje bi trebalo da imaju za ozbiljne lovce koji žele da se izvuku van granica grada i obavezuju se na dizajnersku odeću u prodavnicama cena diskonta. Svi koji se nalaze direktno od glavnih međudržavnih regija - sa jednim u neposrednoj blizini Aerodroma O'Hare - ove izlazne centre u Čikagu su avantura za svakoga ko ima ukus šampanjca na pivskom budžetu ili ne može podneti da kupuje bilo šta po ceni.

- posjetio Chicago Travel Expert Audarshia Townsend