Vrhunske atrakcije na Haitiju

Šta videti, raditi i doživljavati na Haitskom odmoru

Opasan prirodnim katastrofama, siromaštvom i degradacijom životne sredine, Haiti je i dalje ponosan i nepokoran. Nakon razornog zemljotresa u Port au Princeu , u toku je napor na nacionalnom nivou za obnovu turističke infrastrukture i ponovno uspostavljanje međunarodnih posjetitelja ovom nekadašnjoj popularnoj karibi turističkoj destinaciji.