Glavni gradovi u Centralnoj Americi

U Centralnoj Americi ima sedam zemalja, a time i sedam glavnih gradova Centralne Amerike. Najveći glavni grad Centralne Amerike je Gvatemala, a najmanji je Belmopan, Belize.

Nekoliko glavnih gradova Centralne Amerike, kao što su Grad Panama i San Jose, predstavljaju neke od glavnih destinacija u regionu. Drugi će pokazati samo postanke na putu ka drugim atrakcijama. Sve su živahne, živahne metropole (izuzev sitnog Belmopana) vredne drugog pogleda, ili čak produženog boravka.