Aktivnosti u Amsterdamu sa decom

Puno porodične zabave u Amsterdamu

Ljudi koji pretpostavljaju da je Amsterdam nije prikladno mjesto za decu ne zna dobro grad. U Amsterdamu ima puno zabavnih i edukativnih stvari koje se tiču ​​djece, omogućavajući im da pripremaju svoje obroke za istraživanje kanala i muzeja.